Login met Facebook
E-mail:
Wachtwoord:
   
Je wachtwoord vergeten?
   
Nog geen account
Account aanmaken

Privacy Statement


Deze website wordt beheerd door Sport Video Learning.


Wanneer u deze internetsite bezoekt, kan Sport Video Learning persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Sport Video Learning zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Sport Video Learning met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Doeleinden van gegevensverwerking
Sport Video Learning verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering en de uitvoering van overeenkomsten met de klant, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).


Bijzondere persoonsgegevens
Het is niet de bedoeling dat Sport Video Learning via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Sport Video Learning wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Sport Video Learning uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.


Cookies
Sport Video Learning (en/of bepaalde zorgvuldig geselecteerde externe serviceproviders die namens Sport Video Learning opereren) verzamelen en analyseren gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens, die verzameld worden via cookies, worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren en om u op geselecteerde websites relevante informatie aan te kunnen bieden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op bepaalde geselecteerde webpagina's assistentie te kunnen verlenen via chat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.


Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.


Uitoefening van rechten; contact opnemen met Sport Video Learning
Indien u geen marketinginformatie van Sport Video Learning wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via een online verzoek (uitschrijving) of per post.


Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen via het menu Over ons.


Wijzigingen Privacy Statement
Sport Video Learning behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van dit Privacy Statement, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.